HTML Heading

03cd82 2024

HTML có 6 thẻ dành riêng cho định dạng đề mục là H1, H2, H3, H4, H5, H6. Mặc định thì H1 có cỡ chữ to nhất, H6 có cỡ chữ bé nhất.

Việc sử dụng các thẻ H phù hợp trong website sẽ tối ưu tốt cho SEO. Trong 1 trang web thì chỉ nên dùng 1 thẻ H1 còn lại các thẻ H2 đến H6 thì có thể dùng lặp lại nhiều lần. Đây là vấn đề liên quan tối ưu SEO.

Các thẻ H này được hỗ trợ ở hầu hết các loại trình duyệt web, kích cỡ chữ của các thẻ bạn có thể dùng CSS để điều chỉnh lại.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại zezo.dev</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
      <h1>Heading no. 1</h1> 
			<h2>Heading no. 2</h2> 
			<h3>Heading no. 3</h3> 
			<h4>Heading no. 4</h4> 
			<h5>Heading no. 5</h5> 
			<h6>Heading no. 6</h6> 
  </body>
</html>
Nguồn: zezo.dev