Tóm tắt một số kỹ thuật định dạng trong React Native

d52bb1 2024
 • Đối với View

  https://reactnative.dev/docs/view-style-props 

  • Kích thước (rộng, cao):  bằng thuộc tính width, height
  • Màu nền: Bằng thuộc tính: backgroundColor
  • Khung viền:  Dùng nhóm thuộc tính border (borderColor, borderWidth…)
  • Bo tròn góc: borderRadius 
  • Độ dày của khung viền: borderWidth
  • Độ trong suốt: opacity (thuộc tính này nhận giá trị từ 0->1:  tỉ lệ % trong suốt của nền)
 • Đối với text

  Áp dụng định dạng cho chữ https://reactnative.dev/docs/text-style-props 

  • Màu chữ: dùng thuộc tính: color
  • Cỡ chữ dùng thuộc tính: fontSize
  • Kiểu chữ đậm/nghiêng: fontStyle
  • Đường gạch chân: dùng nhóm thuộc tính textDecorationXXXX
  • Đổ bóng chữ: dùng nhóm thuộc tính textShadowXXXXX
 • Hiệu ứng đổ bóng cho View

  https://reactnative.dev/docs/shadow-props 

 • Định dạng layout

  • https://reactnative.dev/docs/layout-props 
  • Khi trình bày layout cần nắm chắc các thuộc tính định dạng View 
  • Cần bao gói các thành phần vào trong 1 thẻ View sau đó định dạng
  • Nếu cần sắp xếp các phần tử con theo hàng ngang thì thẻ view cha đặt thuộc tính   flexDirection:”row” , các phần tử con muốn chia đều kích thước thì đặt thuộc tính  flex:1 cho phần tử con. Dùng thuộc tính flexWrap nếu muốn tự rơi xuống dòng khi hết chiều rộng hoặc chặn không cho rơi xuống dòng.
  • Nếu sắp xếp theo chiều dọc thì  flexDirection:”column”
  • Dóng nội dung bên trong thẻ: justifyContent
  • Khoảng cách giữa các phần tử: margin
  • Khoảng cách từ khung viền tới nội dung phần tử: padding 
  • Xếp chồng giữa các phần tử: z-index (số to sẽ ở phía trước, số bé sẽ ẩn phía sau) (android có thuộc tính  elevation )
 • Đặt một phần tử trôi nổi trên màn hình

  Sử dụng các thuộc tính:  position:absolute;  sau đó kết hợp thuộc tính left hoặc top để định vị trí phần tử

 • Định dạng ảnh

  https://reactnative.dev/docs/image-style-props#examples

Nguồn: zezo.dev