Học Nodejs như thế nào?

d52bb1 2024

Kiến thức cơ bản cần thiết

Nodejs là framework mã nguồn mở được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript, không phụ thuộc hệ điều hành và có thể tạo server, ứng dụng web...

 

"Node.js® is a free, open-source, cross-platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web apps, command line tools and scripts."

 

Để học được nodejs, bạn cần có kiến thức cơ bản về lập trình JavaScript, có thêm html, css thì càng tốt.

Công cụ và tiện ích

Phần mềm soạn thảo code: 

Visual studio code https://code.visualstudio.com/download 

hoặc phpstorm https://www.jetbrains.com/phpstorm/  

hoặc sublimetext https://www.sublimetext.com/download  

hoặc bất kỳ phần mềm soạn thảo code nào khác

Cài đặt nodejs tại

Tải bản mới nhất tại https://nodejs.org/en 

Nếu chạy lệnh trên cửa sổ lệnh của Visual Studio Code mà báo lỗi liên quan tới chữ "Policy"  thì mở cửa sổ Powershell với quyền Administrator sau đó chạy lệnh dưới và bấm phím a để mở quyền thực thi script.

 

Set-ExecutionPolicy –ExecutionPolicy RemoteSigned

Bắt đầu như thế nào

Sau khi cài đặt xong, tạo một thư mục thực hành nodejs ( ví dụ tạo thư mục ở ổ C:   c:\thuc-hanh-nodejs ), trong thư mục này tạo một file vidu1.js

Viết code cho file này đơn giản

console.log("vi du nodejs");

Sau khi lưu file, mở cửa sổ lệnh để thực hiện chạy.

 

Bước 1: chạy lệnh DIR (và bấm enter) 

 

dir

nếu nhìn thấy tên file vidu1.js thì ok, nếu chưa nhìn thấy thì phải dùng lệnh CD ở dưới để vào thư mục chứa code

cd c:\thuc-hanh-nodejs

sau đó viết lại lệnh dir để xem đã nhìn thấy thư mục chưa

dir

Bước 2: Sau khi nhìn thấy file vidu1.js thì nhập lệnh sau để bắt đầu chạy code

 

node vidu1.js

kết quả hiển thị trên cửa sổ lệnh chữ bên dưới là thành công.

vi du nodejs

Tiếp theo nên học gì

- Học các cú pháp tạo server của nodejs, tìm hiểu về req, res

- Thực hành tạo file html và send xuống client

- Học về expressjs https://expressjs.com/en/starter/generator.html 

- Học về ejs template

- Học mongodb https://zezo.dev/view/mongodb-cheat-sheet--tom-luoc-cau-lenh-tuong-tac-trong-mongodb 

- Học cách tương tác mongodb

- Học cách upload file

- Học cách tạo middleware

- Học cách tạo jwt https://jwt.io/ 

- Học thêm về nginx để tự triển khai server

- Học pm2 để quản trị web nodejs

.... học nhiều thứ khác nữa tùy công việc của bạn thời điểm đó.

 

Nguồn: zezo.dev