Công cụ mã hóa và giải mã chuỗi url

Nhập chuỗi text cần mã hóa thành URL: