Bộ icon font chữ fa

Tải bộ font chữ này cho website: Tại đây

Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần tải code trong link trên về máy tính, cho vào thư mục code web, nhúng file css/font-awesome.min.css vào website là dùng được.
Cách chèn biểu tượng vào trang web: Tại vị trí cần chèn thêm đoạn code sau:

<i class="fa fa-thumbs-up"></i>
Trên màn hình này có tên các fa- tương ứng, chỉ cần copy chuỗi đó thay thế vào phần chữ đậm ở trên là ok. chú ý không copy phần dấu ngoặc đơn.

  • All brand icons are trademarks of their respective owners.
  • The use of these trademarks does not indicate endorsement of the trademark holder by Font Awesome, nor vice versa.

Warning!

Apparently, Adblock Plus can remove Font Awesome brand icons with their "Remove Social Media Buttons" setting. We will not use hacks to force them to display. Please report an issue with Adblock Plus if you believe this to be an error. To work around this, you'll need to modify the social icon class names.