Tự tạo server restful API JSON bằng typicode / json-server

Code: Default | Auth: 03cd82

Trước khi tìm hiểu phần này bạn cần tìm hiểu về API trước https://zezo.dev/restful-api-43/tim-hieu-ve-restful-api.73.html

Sau khi các bạn định hình cơ bản thế nào là API và các phương thức dùng để tương tác API thì tiến hành cài đặt một api server nhé.

Bước 1: Bạn cần cài nodejs trên máy cá nhân
- Bạn vào trang này https://nodejs.org/en/download/
- Bạn chọn phiên bản cài đặt cho phù hợp với máy tính cá nhân, nên chọn phần LTS
- Sau khi tải về, bạn chạy file vừa tải và tiến hành cài đặt cứ bấm next mặc định đến khi finish là xong.

Bước 2: Trên windows, bạn vào start rồi tìm Node command và chạy phần mềm này

node-command.pngBước 3: Khi cửa sổ màn hình đen thui xuất hiện, bạn nhập vào lệnh sau và bấm enter để chạy npm install -g json-server

Bước 4: Ngồi đợi ứng dụng cài đặt xong, khi nào kết quả như hình dưới là xong, bạn đã có server api để dùng rồi
 Bước 5: Chạy server để dùng thôi
- bước 5.1
: Bạn tạo 1 thư mục trên máy tính để lưu trữ DB và các file html sau này. VD: C:\my-json-server
- bước 5.2: Trên cửa sổ lệnh kia, bạn nhập vào: cd C:\my-json-server
- bước 5.3: Bạn tạo trong thư mục C:\my-json-server một file json mới tên là: db.json (hoặc tên khác, nhưng phải là đuôi .json). Tôi lấy ví dụ nội dung file json như sau:

JSON:

{
 "user": [
  {
   "id": 1,
   "username": "nguyenvana",
   "fullname": "Nguyễn Văn A",
   "email": "[email protected]"
  },
  {
   "id": 2,
   "username": "admin",
   "fullname": "Administrator",
   "email": "[email protected]"
  },
  {
   "id": 3,
   "username": "admin2",
   "fullname": "Administrator2",
   "email": "[email protected]"
  }
 ],
 "post": [
  {
   "id": 1,
   "title": "Chào ngày mới",
   "des": "Nội dung tóm tắt bài viết",
   "content": "Nội dung chi tiết bài viết"
  },
  {
   "id": 2,
   "title": "Chào ngày mới2",
   "des": "Nội dung tóm tắt bài viết2",
   "content": "Nội dung chi tiết bài viết2"
  }
 ]
}

- bước 5.3: Bạn nhập lệnh sau ở trong cửa sổ lệnh: json-server db.json
 

rs.png- bước 5.4: Mở trình duyệt web ra và nhập địa chỉ trên vào và xem kết quả.
Lưu ý:
Địa chỉ http://localhost:3000 sẽ mở trang chủ website của bạn
Địa chỉ http://localhost:3000/user sẽ hiển thị nội dung resource user
Địa chỉ http://localhost:3000/db sẽ hiển thị toàn bộ DB của bạn
VD:
 

u.pngVậy là bạn đã có một server dùng để tạo api mà không bị giới hạn số lượng resource giống như mockapi.io nhé.

các cấu trúc lệnh thêm sửa xóa thì sẽ cập nhật sau nhé hoặc bạn tham khảo tại https://github.com/typicode/json-server#routes

Còn một việc nữa là bạn có code html thì sẽ để nó ở đâu để tương tác với server, bạn xem bài viết tiếp theo nhé.