Tổng quan về PHP

Code: Default | Auth: 03cd82

Tạo file PHP như thế nào?

 • File PHP là 1 file text có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript và mã code PHP
 • File PHP được thực thi trên server và trả về trình duyệt web nội dung có cấu trúc dạng html thuần
 • FIle PHP có phần mở rộng (đuôi file) là  .php

Bước 1: Bạn vào trong thư mục htdocs của thư mục xampp mà bạn đã cài đặt ở bài trước, tạo 1 file là hello.php  (Bạn có thể xem lại cách cài đặt và sử dụng phần mềm Xampp tại đây)

Bước 2: Bạn soạn nội dung code cho file hello.php như sau

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>SNVN.net</title>
</head>
<body>
   <?php
      echo "Chương trình làm quen PHP!";
   ?> 
</body>
</html>

Bước 3: Trên trình duyệt web bạn nhập vào địa chỉ: http://localhost/hello.php để xem kết quả.

- Bạn nhìn thấy trên màn hình dòng chữ: "Chương trình làm quen PHP! " là thành công.
- Tiếp theo bạn Kích phải chuột lên màn hình chọn View Page Source hoặc  Xem nguồn trang hoặc bấm Ctrl + U  bạn sẽ nhìn thấy mã code nhưng không nhìn thấy chữ <?php echo  vì đây là mã lệnh PHP nên chỉ chạy trên server, bạn xem trên trình duyệt là trên máy khách nên không thể thấy được. 

OK vậy là bạn đã có thể bắt đầu chạy thử demo về 1 trang PHP rồi, giờ bạn tiếp tục tìm hiểu nhé.

 

PHP có thể làm những gì?

 • PHP có thể tạo trang web động với nội dung có thể thay đổi động
 • PHP có thể thực hiện các thao tác đối với file trên máy chủ như: tạo mới file, mở file, đóng file, đọc nội dung file, ghi nội dung file, xóa file, di chuyển, đổi tên, sao chép file...
 • PHP có thể tương tác với Cơ sở dữ liệu để thực hiện các truy vấn thêm, sửa, xóa, đọc (CRUD) các bản ghi dữ liệu. VD như các bài viết tin tức, giới thiệu sản phẩm...
 • PHP có thể gửi và nhận cookie đối với các trình duyệt web. Đây là một tính năng rất hữu ích, cho phép lưu trữ dữ liệu nhỏ ở dưới trình duyệt web để tương tác tốt hơn với người dùng.
 • PHP có thể xây dựng các tính năng quản trị phân quyền người dùng đối trong website
 • PHP cũng giúp bạn mã hóa dữ liệu để nâng cao bảo mật
 • Tính năng SESSION trong PHP cũng rất quan trọng, thường được dùng để quản lý phiên làm việc của một người dùng khi vào trang web....
 • Ngoài ra có nhiều thứ khác PHP có thể làm như xử lý ảnh đơn giản, tạo các file tài liệu như xls, pdf, tính năng tải file, upload file.... bạn cứ dần dần nghiên cứu nhé.

Ưu điểm của PHP là gì?

 • Các tính năng PHP có thể làm ở trên là ưu điểm
 • PHP có thể chạy trên đa số các hệ điều hành: Windows, Linux, MacOS, ... giờ người ta còn làm cho chạy cả php trên Android :D
 • PHP được hỗ trợ bởi các webserver lớn như: Apache, IIS...
 • PHP hỗ trợ tương tác với nhiều loại cơ sở dữ liệu (database)
 • PHP miễn phí nên phù hợp với bất kỳ ai muốn học PHP. Trang chủ là php.net
 • PHP dễ học nên phù hợp với người mới học
 • Cộng đồng hỗ trợ PHP lớn, có nhiều tài liệu để tham khảo và học tập

Phiên bản mới nhất của PHP hiện tại là PHP 7.4, tất nhiên là cái mới thì sẽ có ưu điểm nhiều hơn, dần dần chúng ta sẽ nghiên cứu nhé.

Chúc các bạn thành công với các bài học tiếp theo.