Tổng quan về Java

Code: Default | Auth: 03cd82

Java là gì?

Là một ngôn ngữ lập trình và là một platform giúp chạy ứng dụng trên nhiều thiết bị mà không phụ thuộc hệ điều hành. 

Java được phát triển bởi hãng Sun Microsytems từ năm 1995 và sau này được hãng Oracle mua lại và phát triển tiếp đến ngày nay.

Website của Java đây https://www.java.com

Java là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, hoàn toàn theo hướng đối tượng, cấu trúc logic chặt chẽ.

Java làm những gì?

Bạn có thể viết ứng dụng bằng Java để cài đặt trên máy tính, lập trình nhúng vào các thiết bị điện tử, lập trình android để cài lên smart phone...

 1. Desktop Applications such as acrobat reader, media player, antivirus, etc.
 2. Web Applications such as irctc.co.in, javatpoint.com, etc.
 3. Enterprise Applications such as banking applications.
 4. Mobile
 5. Embedded System
 6. Smart Card
 7. Robotics
 8. Games, etc.

Học lập trình java bạn cần có kiến thức kỹ năng gì trước?

Bạn cần biết sử dụng máy tính, biết cách tổ chức quản lý file và thư mục, biết sử dụng internet để tra cứu tài liệu...

Các vấn đề còn lại thì quá trình học Java bạn sẽ được học thêm.

Ngoài ra bạn cần phải chăm chỉ nhé. Lười thì không thể nói là sẽ thành công!

Chương trình ví dụ đơn giản

Dưới đây là mẫu code Java cho một chương trình đơn giản với nhiệm vụ là in ra màn hình dòng chữ "Xin chao ban"

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args){
    System.out.println("Xin chao ban");
  }
}

Kết quả hiển thị như sau:

Chương trình mở đầu java

Nhìn code ở trên bạn có thể thấy hơi dài dòng, nhưng bạn không phải xoắn. Sau vài bài học bạn sẽ thành thạo và lúc đó bạn sẽ thấy yêu thích GIA VA nhé.

Chúc bạn chăm chỉ và thành công!