Tạo hiệu ứng trong ứng dụng Android - Animation

Code: Default | Auth: 03cd82

Animation trong android giúp bạn có thể xây dựng ứng dụng game, hoặc tạo các hiệu ứng sinh động cho ứng dụng giúp người dùng đỡ cảm thấy nhàm chán khi sử dụng ứng dụng.

Android cung cấp các cách tạo hiệu ứng cho ứng dụng:

-  Object Animator : Tạo đối tượng hiệu ứng riêng biệt, rất linh hoạt khi làm việc với Game

- View Animator: Tạo các hiệu ứng cho view, và phải khởi tạo view trước khi gắn hiệu ứng ==> không phù hợp với một số view tự sinh khi làm game

- Drawable Animator: Tạo file drawable có chứa danh sách drawable để làm ảnh động...

Tùy theo từng trường hợp và sở thích của bạn mà bạn áp dụng hiệu ứng khác nhau, không có công thức cố định về cách áp dụng animation.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết một số Animation

Object Animator  (sau khi xem về Object Animator, hãy tham khảo thêm về một số hiệu ứng cho object animator ở đây  )

- View Animator

- Drawable Animator