Sự khác nhau giữa JDK - JRE - JVM

Code: Default | Auth: 03cd82

Các tài liệu thường viết lý thuyết dài dòng giới thiệu khi bạn mới bắt đầu thì chưa thể hiểu ngay được nhiều. Tôi cũng vậy, nên phương pháp của tôi là lao vào thực hành trước đã, khi biết làm rồi thì quay lại tìm hiểu lý thuyết sẽ dễ hiểu hơn.

Ở đây tôi tóm lược sơ bộ mấy thứ JDK - JRE - JVM

- JVM viết tắt của Java Virtual Machine: Đây là phần mềm máy ảo chạy code theo mã bytecode của Java. Bạn hình dung đơn giản thôi: một chương trình viết ra bằng java sẽ không biên dịch thành mã máy luôn mà tạo ra cái mã trung gian (bytecode) sau đó chạy trên phần mềm máy ảo. Máy ảo này có thể cài nhiều hệ điều hành: windows, linux... nên phần mềm viết bằng java sẽ chạy được ở nhiều hệ điều hành.

- Đến cái thứ 2 là JRE - Java Runtime Environment: Là bộ thư viện tạo môi trường chạy cho ứng dụng java bạn viết ra. VD bạn muốn đọc ghi dữ liệu thì cần có thư viện vào ra, thư viện này được tích hợp trong JRE.

- Và cái thứ 3 là JDK - Java Development Kit: Bộ công cụ lập trình JAVA bao gồm các chương trình dịch, chương trình thực thi ứng dụng java... JDK cũng bao hàm luôn cả JVM và JRE. Nên bạn chỉ cần tải bộ JDK về cài đặt là có đủ luôn. Trước kia bạn phải cài riêng, giờ thì tiến bộ hơn rồi.

Nói chuyện sơ sơ vậy thôi bạn nhé, tiếp theo sẽ là các phần thực hành về lập trình java. Sau này khi bạn quen với lập trình JAVA rồi quay lại tìm hiểu chi tiết về các thành phần trên cũng chưa muộn và sẽ dễ dàng hơn.

Chúc bạn thành công.