Phân quyền trong wordpress với User Role Editor

Code: Default | Auth: 03cd82

Công dụng:  Tùy chỉnh vai trò người dùng

https://vi.fitwp.com/wordpress-tuy-chinh-vai-tro-nguoi-dung-plugin/

Cụ thể: bạn sẽ gặp nhiều trường hợp cần thêm hoặc bớt quyền hạn của một vai trò để tiện quản lý. Ví dụ, mặc định trong WordPress, các Editor không được thao tác với plugin và theme, nhưng nếu bạn muốn cho họ quyền này thì phải làm sao?

BƯỚC 1: CÀI PLUGIN: User Role Editor

 

BƯỚC 2: Thiết lập plugin

Settings > User Role Editor để thiết lập plugin
 

  1. Tab General

Tab General bao gồm 5 tùy chọn sau:

 

Show Administrator role at User Role Editor: Hiển thị vai trò Administrator. Việc thay đổi các quyền hạn của vai trò quan trọng này có thể gây ra các vấn đề về bảo mật. Vậy nên trừ những trường hợp thực sự cần thiết, mình khuyên bạn nên tắt tính năng này đi.

Show capabilities in the human readable form: Hiển thị các quyền hạn (Capability) ở dạng dễ đọc. Thông thường, các quyền hạn sẽ được hiển thị ra ở dạng code trông rất phức tạp, ví dụ như edit_published_posts. Tính năng này sẽ đổi tên các quyền hạn để người đọc dễ hiểu hơn, ví dụ như Edit published posts. Do đó, bạn nên mặc định tick ô này.

Show deprecated capabilities: Trước đây, các vai trò trong WordPress được đặt tên theo level 0 – 10. Hiện nay cách đặt tên này không còn được áp dụng nữa và chỉ còn tồn tại trong một số plugin và theme WordPress cũ. Nếu bạn đang sử dụng các theme và plugin như vậy, hãy bật tính năng này lên để đảm bảo User Role Editor tương thích được với chúng.

Confirm role update: Yêu cầu xác nhận trước khi lưu lại các thay đổi.

Edit user capabilities: Bạn nên mặc định tick vào ô này để có thể trao quyền và xóa quyền của các vai trò người dùng. 

2.2 Tap Additional Modules

2.3 Tab Default Role

Khi một người dùng mới đăng ký tài khoản user, bạn có thể cho họ một (hoặc một vài) vai trò mặc định trong tab này.

2.4 Tab Tools

Trong tab này, bạn có thể khôi phục các vai trò người dùng về mặc định của WordPress. Bạn nên cân nhắc trước khi chọn Reset bởi vì các dữ liệu về người dùng sẽ mất hết.

2.5 Tab About

Tab này chứa một số thông tin khác như phiên bản plugin, link website của tác giả, link trang FAQ, link donate, changelog,

BƯỚC 3: TÙY CHỈNH VAI TRÒ NGƯỜI DÙNG

Users > User Role Editor.

Trong này có thể tùy chỉnh thêm/ bớt vai trò của user. Hoặc thêm/ xóa/ sửa Role
 

Tạo Role mới là Devloper: Có mọi quyền nhưng không có quyền sửa, xóa user.

Nhấn Add Role - > Name Role
 

Thử thêm user là Deverlop, và trải nghiệm