hướng dẫn tạo app và nhúng like share comment facebook

Code: Default | Auth: 03cd82
Đăng ký APP facebook:
1. Vào link https://developers.facebook.com/apps/
2. Bấm Create App (tạo ứng dụng)
3. Bấm chọn More Options --> Continue --> Something else --> continue
4. Nhập tên APP và email --> Create App --> Submit
5. Bật chế độ Live app cần thiết lập Policy cho APP bằng cách:
- Vào Settings-> Basic Setting --> nhập các thông tin:
+ ở mục: Privacy Policy URL nhập: https://snvn.net/policy.html  ==> bạn nên tự tạo bằng công cụ: https://app.termsfeed.com/wizard/privacy-policy/ chọn free hết nhé, sau đó tải về code html cho lên host nào đó lưu trữ để lấy link.
+ App Domains: Nhập 1 tên miền web của bạn. VD:  html.snvn.net
+ Namespace: Nhập tên định danh vd: thuchanhweb (không cách, không số, không ký tự đặc biệt, có thể dùng dấu _)
+ Category: Chọn 1 thể loại của APP
==> Bấm nút Save changes để lưu thông tin.
6. trên giao diện cửa sổ thấy có nút: In development ==>Bấm vào để bật chế độ Live  ==> Switch Mode ==> sẽ chuyển thành Live.
Xong phần APP.
Tiếp theo lấy code nút like

7. Vào trang này để lấy code: https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button/
- URL to Like: Nhập địa chỉ trang web muốn người dùng like
- Layout: chọn loại nút bấm, nên chọn button...
- Nếu có nút share thì chọn  Include Share Button
- Quan sát kết quả hiển thị
- Bấm nút Get code:
      + Step 1: Chọn app vừa tạo
      + Step 2: Copy code bỏ vào trang web của bạn
8. Lấy code comment: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments
Cũng cho link muốn bình luận vào "URL to comment on" sau đó bấm nút Get Code, chọn app vừa tạo. Tuy nhiên trang web đã có fb-root nên chi copy phần code bình luận

<div class="fb-comments" data-href="http://html.snvn.net/public/20210222/439943ac1fe0e529a5ec23766c2c9e6b.html" data-width="" data-numposts="5"></div>

9.  Vào trang https://snvn.net/tool/static.app tạo code html
Cho toàn bộ code trang web vào cửa sổ trái, bấm Save --> cancel (hủy)-> cancel (hủy) --> có link mới bên phải --> bấm vào link để xem kết quả.