Tóm tắt vấn đề tư duy

Code: Default | Auth: 03cd82

Kẻ thù của thời gian:


- điện thoại
- trang phục
- bàn lam việc

Thành công là có gì?


- sức khỏe
- sự nghiệp
- gia đình
- bạn bè

Tình yêu là gì?


- hâm mộ tâm hồn => TÌNH BẠN
- hâm mộ tri thức => kính trọng
- hâm mộ thể xác => ham muốn
==> cộng lại -> tình yêu

Nói về Tư duy đột phá:


- tạo được sáng kiến vào đường cùng
- đưa ra được giải pháp của sáng kiến đó
- phải biến sáng kiến giải pháp trên thành hành vi


Các kiểu tư duy:


- kiểu 1: không nghĩ gì=> tất cả do số định sẵn
- kiểu 2: tư duy ngẫu nhiên => xử lý theo ý nghĩ lóe sáng khi sự việc xảy ra
- kiểu 3: tư duy cá nhân, tư duy cảm tính=> xử lý sự việc theo cảm tính, cảm xúc
- kiểu 4: tư duy lý tính: tư duy phải có chỗ dựa, có logic, có khách quan => khoa học mới giải quyết đc vấn đề, giải quyết từ nhỏ tới lớn, rất tin vào các chuyên gia.
- kiểu 5: tư duy đột phá:
+ nguyên tắc 1: phải có sự khác nhau độc đáo: bằng cách liên tục không hài lòng ; khi tiếp cận vấn đề nên tìm ngay một sự khác biệt nào đó, nếu khác biệt thì sẽ có biện pháp khác biệt và tìm cách đáp ứng biện pháp khác biệt, bỏ tư duy cũ.
+ nguyên tắc 2: mở rộng mục đích,  không làm giống người khác
+ nguyên tắc 3: giải pháp tiếp theo có nghĩa là trước khi làm gì đó thì giải pháp này phục vụ cho tương lai chứ ko phải hôm nay
+ nguyên tắc 5: thu thập thông tin có giới hạn
+ nguyên tắc 6: lôi kéo người tham gia (làm việc nhóm)
+ nguyên tắc 7: cải tiến liên tục: là biện pháp chiến thuật từng ngày, từng giờ không lặp lại