Hướng dẫn nhúng font google vào trang web Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title></title>
	<style type="text/css">
		
		/*bước 1:  nhúng font vào trong trang web, tên font là tên file luôn cho dễ nhớ*/
		@font-face{
			font-family: RobotoCondensed-Regular;
			src: url('Roboto_Condensed/RobotoCondensed-Regular.ttf'  );
		}
		@font-face{
			font-family: RobotoCondensed-Italic;
			src: url('Roboto_Condensed/RobotoCondensed-Italic.ttf'  );
		}

		/*Bước 2:  Ở chỗ nào cần dùng font thì gọi tên font đã định nghĩa ở trên*/
		*{
			font-family: RobotoCondensed-Regular;
		}

		h1{
			font-family: RobotoCondensed-Italic;
		}
	</style>
</head>
<body>

	<h1>Hướng dẫn nhúng font vào trong web</h1>

	<ol>
		<li>Vào trang https://fonts.google.com/?query=roboto để chọn loại font chữ roboo. Loại font này hiện tại là loại font phổ biến, dễ đọc và tạo thẩm mỹ đẹp cho trang web</li>
		<li>
			Nhập vào ô tìm kiếm để tìm tên font hoặc bấm chọn luôn font phù hợp. Lưu ý không phải font nào cũng hỗ trợ tiếng Việt có dấu nên cần phải thử.
		</li>
		<li>
			Sau khi chọn được font thì bấm vào nút Download font để tải về và cho vào một thư mục trong web
		</li>
		<li>Nhúng font vào trang web

			<ol>
				<li>Định nghĩa font face:

					<pre>
						@font-face{
							font-family: RobotoCondensed-Regular;
							src: url('Roboto_Condensed/RobotoCondensed-Regular.ttf'  );
						}
					</pre>
					Chú ý đường dẫn thư mục chứa font nhé
				</li>
				<li>
					Áp dụng cho toàn bộ trang web kiểu font này thì bạn vào css viết ở bộ chọn *{ ....}
					 
						<pre>
						
							*{
								font-family: RobotoCondensed-Regular;
							}
						
					</pre>

					
				</li>
			</ol>
		</li>
		 
	</ol>


</body>
</html>