Làm việc với Window Sub System WSL2 - Ubuntu

Code: Default | Auth: 03cd82

Cài đặt wsl2 trên win10

https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-on-wsl2-on-windows-10#1-overview

1. Mở Powershell với quyền administrator sau đó chạy lệnh

wsl --install

2. Sau khi cài xong chạy lệnh dưới

wsl --install -d ubuntu

Máy sẽ yêu cầu khởi động lại, gõ lệnh trên chạy trước rồi khởi động lại. Sau khi khởi động lại sẽ tự động cài đặt tiếp. Yêu cầu đảm bảo kết nối internet ok.

Hiện tại là bản ubuntu 20.04 

Sau khi cài đặt hết thành công, muốn truy cập vào file & thư mục trong máy ảo thì mở cửa sổ Explorer gõ lệnh

\\wsl$ 

sẽ hiển thị một thư mục chia sẻ LAN, map network drive cho nó sẽ có 1 ổ đĩa ảo mới, có thể thao tác bình thường mọi thứ như ngoài máy thật.

upgrade cho các gói đã cài đặt https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-on-wsl2-on-windows-10#4-configure-ubuntu 

Một vài lưu ý:

- Khi tạo thư mục trên máy thật mà mount vào máy ảo (VD mount thư mục code web vào đó chạy web thì tốc độ rất chậm - do phần mềm virus của windows nó quét mỗi khi máy ảo muốn truy cập vào file trên máy thật) ==> tốt nhất là dùng cách mount như trên sau đó copy code vào trong đó sẽ cho tốc độ nhanh hơn

- Mỗi khi muốn sử dụng lệnh thì vào Start của windows sẽ có biểu tượng Ubuntu bấm zô đó là có cửa sổ Terminal làm việc luôn, không cần SSH. 

- Tham khảo cài đặt webserver với php trên máy ảo này https://zezo.dev/note/cai-dat-php-tren-ubuntu  

- Địa chỉ truy cập webserver trong máy ảo sẽ là http://localhost nhé, mặc định nó là cổng 80.

 

Thiết lập truy cập ssh

# Chạy lệnh sau để cài ssh server:

sudo apt install openssh-server


Sửa file /etc/ssh/sshd_config thay đổi những mục sau:

Port 2222
ListenAddress 0.0.0.0

PermitRootLogin yes

PasswordAuthentication yes
 
ChallengeResponseAuthentication yes

Sau khi cài đặt xong thì khởi động ssh server

/etc/init.d/ssh restart

Giờ có thể truy cập remote ssh như server khác.

 

Khi cài webserver trên WSL, nếu muốn tạo vhost thì cần thêm cả IP v6 vào mới chạy

127.0.0.1 sinhvien.local
::1 sinhvien.local