Hướng dẫn triển khai Strapi

Code: Default | Auth: 03cd82

Trang chủ: https://strapi.io/ 

Strapi là gì?

Đơn giản đó là bộ code web viết bằng nodejs có thể triển khai làm website quản lý nội dung và sinh ra API REST dùng cho các ứng dụng khác kết nối đến. Strapi cung cấp cách truy cập API có kết hợp xác thực bằng TOKEN.

Vào việc triển khai luôn nhé.

Thời điểm hiện tại đang có phên bản tài liệu V4. https://docs.strapi.io/developer-docs/latest/getting-started/quick-start.html 

Tài liệu này hướng dẫn bằng cách dùng npm, các bạn cần cài Nodejs trước khi triển khai. Vào đây https://nodejs.org/en/ để tải nodejs nhé. 

Sau khi cài xong nodejs, mở cửa sổ lệnh ở 1 thư mục nào đó. Ví dụ tôi tạo 1 thư mục JSON-SERVER ở trong ổ C và tôi mở cửa sổ lệnh ở thư mục đó bằng cách như trong ảnh dưới

Mở cửa sổ lệnh để cài strappi

Bước 1: Tạo project mới

Chạy lệnh dưới đây và bấm Y để cài đặt.

npx create-strapi-app@latest thuc-hanh --quickstart

Sau khi chạy lệnh sẽ có 1 thư mục mới là  thuc-hanh, đây là thư mục chứa code web

Cài đặt strapi

Bước 2: Sau khi lệnh chạy xong, sẽ tự mở ra 1 trang web để đăng ký tài khoản quản trị đầu tiên

Bạn hãy đăng ký tài khoản và ghi nhớ tài khoản này.

Đăng ký tài khoản quản trị

Tiếp theo sẽ hiển thị màn hình khảo sát, bạn có thể trả lời hoặc không.

Giao diện trang quản trị sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản mới như sau:

Giao diện trang quản trị

Bước 3: Thiết lập cấu hình địa chỉ web để có thể truy cập được từ bên ngoài máy tính

Tham khảo hướng dẫn Deploy https://docs.strapi.io/developer-docs/latest/setup-deployment-guides/deployment.html 

3.1. Dùng notepad hoặc phần mềm soạn code sửa file .env cho phù hợp

Thiết lập địa chỉ web

Trong ví dụ này tôi để là:  HOST=thuc-hanh-strapi.net  

Cái PORT là số hiệu cổng kết nối, tạm để mặc định, bạn có thể đổi thành 80 nếu máy tính chỉ có 1 cái strapi này là web.

3.2. Quay sang cửa sổ lệnh, lúc này strapi đang chạy, bấm phím Ctrl + C để dừng (có thể phải bấm 2 lần)  và chạy lệnh khác.

Sau khi dừng thì phải dùng lệnh:  cd thuc-hanh để vào trong thư mục code của website nhé, sau đó chạy lệnh:  

npm install cross-env

Kết quả báo như dưới đây là ok

C:\JSON-SERVER>npm install cross-env

added 7 packages, and audited 8 packages in 1s

found 0 vulnerabilities

3.3. Dùng phần mềm soạn code, sửa file package.json tìm đến đoạn scripts  để sửa như sau

Cấu hình deploy strapi

3.4. Chạy lệnh build để cập nhật địa chỉ

npm run build:win

Chạy build

3.5. Chạy tiếp lệnh start để khởi động web

npm run start:win

Chạy strapi

 

OK vậy là với ví dụ trên, địa chỉ vào quản trị web là http://thuc-hanh-strapi.net:1337/admin 

Kết quả chạy

Chú ý:

- Mỗi khi bật máy tính vào làm việc thì cần chạy lệnh ở bước 3.5

- Nếu máy tính thay đổi địa chỉ IP hoặc thay đổi tên miền của website thì phải làm bước 3.1 để sửa HOST và chạy bước 3.4 xong rồi mới chạy 3.5

Phần hướng dẫn thêm nội dung và sử dụng API sẽ cập nhật sau.