Hướng dẫn thực hành thao tác với bản đồ Google map trong android

Code: Default | Auth: 03cd82

Bạn xem hướng dẫn trong file đính kèm

Bắt đầu thao tác thì xem trong file part-1, làm được rồi thì xem trong file full.

Các tính năng:
- Hiển thị giao diện Gmap
- Hiển thị vị trí hiện tại theo định vị
- Hiển thị tìm vị trí trên bản đồ theo tên địa chỉ
- Vẽ chỉ đường từ vị trí hiện tại đến vị trí cần tìm
- Hiển thị khoảng cách 2 điểm và thời gian di chuyển tới đích

 

Tập tin đính kèm bài viết: