Hướng dẫn tạo host và cài đặt website wordpress đơn giản trên 000webhost.com

Code: Default | Auth: 03cd82

Bước 1:

Mở địa chỉ web sau bằng trình duyệt ẩn danh rồi thực hiện. https://www.000webhost.com/#feature-table

Lưu ý: Nếu không ẩn danh sẽ bị lưu bộ đệm https sau này sẽ khó dùng. 

 

Bước 1 chọn gói miễn phí để đăng ký tài khoản

Bước 2:

Chọn đăng nhập với Google và dùng tài khoản Gmail để đăng nhập (không dùng tài khoản của trường học)

Bước 2 chọn login với google

Thực hiện chọn lựa tài khoản Gmail để đăng nhập theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Tạo website

Bước 3 tạo website

 

 Tiếp theo đến màn hình đặt tên website: có thể đặt tên theo cấu trúc  hoặc đặt tên khác, nhưng phải theo chuẩn cấu trúc: Không có dấu tiếng Việt, không khoảng cách, có thể dùng dấu trừ thay thế khoảng cách, không nên viết hoa, không chứa ký tự đặc biệt khác, chỉ bao gồm số và chữ cái abc...

Thực hiện lần lượt theo các bước trong ảnh dưới đây: 

 Bước 4 đặt tên cho website

 

Bước 5 chọn cài wordpress

Bước 6 tạo tài khoản quản trị

bước 7 quá trình cài đặt wordpress

 

Hoàn thành cài đặt ⇒ bấm nút để vào trang quản trị website

Bước 4 - Chỉnh sửa lại địa chỉ website

Địa chỉ vào website là: nvaph111111-ass.000webhostapp.com  (phần màu vàng là tên project bạn đặt ở phía trên) 

Chú ý trường hợp sau khi tạo website xong, nếu vào trang web của bạn mà không thấy báo lỗi gì thì không cần thực hiện bước này.

Bước 10 đổi địa chỉ website

→ sau khi lưu, web yêu cầu đăng nhập lại nhưng không đăng nhập mà tắt cửa sổ đó đi, sau đó mở trình duyệt web khác hoặc ẩn danh vào lại địa chỉ web ở trên cấu hình đã lưu nhưng không có chữ S ở http. VD:
http://nvaph111111-ass.000webhostapp.com