Hướng dẫn tăng giới hạn upload file trong xampp

Code: Default | Auth: 03cd82

Xampp cài trên máy cá nhân mặc định dung lượng file upload có giới hạn, bạn có thể thay đổi bằng các thao tác như dưới đây:

1. Stop dịch vụ apache ở trên giao diện xampp control

Stop apache

Chú ý: Nếu nút đang hiện là chữ Start thì không phải bấm vào nữa. 

 

2. Mở file cấu hình php.ini

Mở file cấu hình php.ini

3. File php.ini được mở ra với phần mềm soạn thảo text mặc định, bạn tìm dòng thiết lập post_max_size và thay đổi lại con số bạn mong muốn.

Thay đổi dung lượng post_max_size

4. Tiếp tục tìm dòng thiết lập upload_max_filesize và thay đổi giá trị như mong muốn

upload_max_filesize

5. Tiếp đến là vào Menu File --> Save để lưu lại thay đổi và đóng cửa sổ này lại

6. Cuối cùng là Khởi động lại webserver

Start apache

7. Hãy thử nghiệm upload lại file dung lượng lớn để kiểm tra.