Hướng dẫn đổi địa chỉ website (url) của wordpress

Code: Default | Auth: 03cd82

Bước 1:  Mở thư mục chứa code web site và sửa file wp-config.php 

Dùng phần mềm notepad hoặc phần mềm soạn thảo code bất kỳ để mở file wp-config.php

Bước 2: Thêm đoạn code sau vào đầu file wp-config.php

Copy 4 dòng dưới vào đầu file nhưng phải để bên dưới dòng <?php của file

define( 'WP_HOME', 'xxxxxxxxxx' );
define( 'WP_SITEURL', 'xxxxxxxxxx' );
define( 'WP_CONTENT_URL', 'xxxxxxxxxx/wp-content' );

define('FS_METHOD','direct');  // dòng này có tác dụng cho máy MACBOOK, Linux không bị hỏi FTP khi cài plugin.

Đổi xxxxxxxxxx thành địa chỉ website của bạn, chú ý phải có cả phần http... VD: http://abc.com 

Lưu lại thay đổi của file

Bước 3: Mở trình duyệt web vào địa chỉ mới của website và vào trang quản trị

Đăng nhập trang quản trị bằng địa chỉ  xxxxxxxxxx/wp-admin

Sau khi đăng nhập xong thì vào phần Cài đặt (Settings) --> Đường dẫn tĩnh (Permalinks)-->Chọn như ảnh dưới bấm nút Lưu thay đổi (Save changes) 

Lưu đường dẫn tĩnh

OK xong bước trên là có thể vào web bằng địa chỉ mới hoàn toàn.