Hướng dẫn đăng ký tài khoản Onedrive, Teams miễn phí bằng email trường học edu.vn

Code: Default | Auth: 03cd82

Bước 1: Vào trang đăng ký tài khoản

https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office

Bước 2: Nhập email trường học vd:  [email protected]  và bấm Get Started 

Bước 3:  Thực hiện theo các hướng dẫn tiếp theo ở trên màn hình của trang web

Khi kết thúc công việc đăng ký, bạn đã có tài khoản Onedrive để dùng. Chức năng gửi email thì không thấy trong tài khoản, còn các chức năng khác Teams, Onedrive, word... thì có đầy đủ. 

Chúc các bạn thành công.