Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Facebook Developer

Code: Default | Auth: 03cd82

Bạn muốn nhúng nút like, share, comment, video... từ facebook vào trang web của bạn trước tiên bạn cần tạo một ứng dụng của Facebook sau đó lấy code nhúng vào.

Bước 1: Vào link https://developers.facebook.com

 

Bước 2: Bấm Get started ở trên thanh menu

Bắt đầu đăng ký tài khoản Developer

Bước 3: Xác nhận thông tin, bạn thực hiện các bước lần lượt theo ảnh dưới đây:

- Bấm continue để bắt đầu

Đăng ký tài khoản bước 1

Nếu chưa xác minh số điện thoại thì nhập vào và xác minh, nếu xác minh rồi thì không hiện giao diện này.

Xác minh số điện thoại

Nhập mã xác minh điện thoại

Tiếp theo là xác minh Email

Xác minh email

Lưu ý: Một số trường hợp Facebook sẽ gửi mã xác minh về email, bạn cần mở email ra để lấy mã xác minh và nhập vào nhé.

Tiếp theo sẽ là chọn vai trò và hoàn thành quá trình đăng ký

Chọn vai trò

Đến bước này bạn đã hoàn thành đăng ký Developer, bạn có thể bắt đầu tạo ứng dụng để làm việc

Giao diện quản lý app

Chúc bạn thành công!