Hướng dẫn cài giao diện Flatsome trên wordpress

Code: Default | Auth: 03cd82

 

 

 • Tải giao diện flatsome, không giải nén. 

 • Mở web → vào menu giao diện → danh sách giao diện → thêm mới → Bấm vào nút bấm Tải giao diện lên và tiến hành upload file nén giao diện flatsome vào (chọn file và bấm cài đặt)

 • Tiếp theo làm theo các bước hướng dẫn theo thứ tự trong ảnh:

 • Sau khi cài đặt xong → tiến hành chuyển về giao diện tiếng Việt
  + Giao diện chung của website phải để ở chế độ tiếng Việt (Thiết lập trong phần cài đặt ngôn ngữ - settings)
  + Sau đó vào menu Cập nhật → Nâng cấp bản dịch như ảnh dưới
   

 • Sau đó tải lại trang thì các menu Woocommerce sẽ thành tiếng Việt

 • Nếu sau khi cài đặt không nhìn thấy Menu Woocommerce thì cần vào Plugins → cài mới plugin woocommerce.

  Quá trình cài đặt sẽ hỏi cài thêm Jetpack → thì không cài (sau này kiểm soát tốt website thì mới cài). 

** Thiết lập cơ bản cho Woocommerce : Vào menu Woocommerce → Trang chính → giao diện thiết lập cửa hàngChọn lĩnh vực bán hàng


Sau khi chọn giao diện là xong thiết lập cơ bản của cửa hàng. 

Tiếp theo là thêm sản phẩm vào web: Vào menu Sản phẩm để đăng sản phẩm, thực hiện giống như đăng bài viết: Tạo danh mục, Tạo sản phẩm….