Hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm Webserver Xampp

Code: Default | Auth: 03cd82

Link tải Xampp tại trang chủ https://www.apachefriends.org/index.html
 

 

Một số bạn cài xong xampp mà không khởi động được lên thì tham khảo thêm video bên dưới để đổi cổng kết nói nhé. Nếu bước trên mà chạy thành công thì không cần thực hiện bước dưới nhé.