Hướng dẫn bạn tạo thư mục để viết code html trong json-server

Code: Default | Auth: 03cd82

Hướng dẫn bạn tạo thư mục để viết code html

Rất đơn giản, trong thư mục C:\my-json-server ở trên, bạn tạo một thư mục con là public sau đó bạn tạo 1 file là index.html để làm trang chủ.
 

thu-muc.pngSau khi tạo xong bạn chạy lại lệnh json-server db.json

Xong rồi bạn mở trình duyệt web lên bạn vào địa chỉ http://localhost:3000 bạn sẽ nhìn thấy nội dung file index.html là website của bạn.

Mỗi khi mở máy tính lên để chạy web thì bạn phải mở lại cửa sổ Node.js Command prompt rồi chạy lệnh json-server db.json nhé.

Nếu muốn dừng server thì bạn bấm Ctrl + C ở cửa sổ lệnh và bấm Y để đồng ý thoát.

Xong chúng ta có Webserver API restful và có website tĩnh để tương tác.

Bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn cách truy cập và thao tác dữ liệu nhé.

 

Cài thêm Advanced REST client cho Chrome để làm công cụ thực hành tương tác với api

https://chrome.google.com/webstore/detail/advanced-rest-client/hgmloofddffdnphfgcellkdfbfbjeloo