html-u-tag Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
      <h2>Website snvn.net cập nhật kiến thức cho <u>người mới bắt đầu</u>. </h2>  
  </body>
</html>