html-quote-cite Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
<blockquote ><p>Gạo đem vào giã bao đau đớn<br>
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông<br>
Ở trên đời người cùng vậy<br>
Gian nan, rèn luyện mới thành công</p></blockquote>  
 <cite>-Hồ Chí Minh</cite> 
  </body>
</html>