Ghi chú trong PHP

Code: Default | Auth: 03cd82

Ghi chú trong khi viết code PHP là một việc không thể thiếu. Quá trình viết code bạn cần ghi chú những đoạn code quan trọng hoặc phức tạp để sau này bạn xem lại có thể hiểu hoặc khi làm nhóm chuyển giao code cho người khác có thể hiểu được.

Nội dung bạn ghi chú chỉ có tác dụng để cho người lập trình đọc code để hiểu, webserver sẽ bỏ qua nội dung ghi chú không phân tích và không gửi xuống trình duyệt web (với ghi chú bằng PHP thôi nhé).

Ghi chú trên 1 dòng:

Bạn sử dụng ký hiệu // hoặc # ở vị trí bắt đầu ghi chú trên dòng (không nhất thiết ở đầu dòng)

<?php

//Đây là nội dung ghi chú

echo "Xin chao: SPX";

?>

Ghi chú trên nhiều dòng:

Bạn sử dụng ký hiệu /* để bắt đầu khối ghi chú và ký hiệu */ để kết thúc khối ghi chú. 

<?php

//Đây là nội dung ghi chú

echo "Xin chao: SPX";

/* Và đây là ghi chú trên nhiều dòng
SaoPhaiXoan.net sẽ tiếp tục phát triển thêm các tính năng hữu ích hơn dành cho bạn.
Hãy ủng hộ SaoPhaiXoan.net bằng cách chia sẻ bài viết nhé.
Cảm ơn mọi người!
Chúc các bạn thành công!

*/

?>