Code mẫu sử lấy vị trí (GPS) và code mẫu kiểm tra kết nối internet

Code: Default | Auth: 03cd82
Trong code ví dụ mẫu chỉ là demo cách lấy vị trí đã lưu cache trên điện thoai, còn nhiều tình huống ngoại lệ khác nhé.
Nếu không lấy được tọa độ mà không báo lỗi thì mở phần mềm GMAP trên điện thoai và bấm nút định vị ở đó ==> sau đó chạy lại app sẽ lấy được vị trí.

Với bài check network thì tham khảo thêm ảnh về AsyncTask để hiểu cách làm việc.
Tập tin đính kèm bài viết: