Code mẫu sử dụng Camera chụp ảnh đơn giản dùng MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE của Android

Code: Default | Auth: 03cd82

Trong code mẫu này không sử dụng API camera mà sử dụng 1 thành phần có sẵn của hệ điều hành Android

 

Tập tin đính kèm bài viết: