Cài đặt môi trường lập trình Java - Windows

Code: Default | Auth: 03cd82

Nhiều tài liệu hướng dẫn bạn cài đặt môi trường và công cụ khá phức tạp. Tuy nhiên ở đây tôi chỉ tóm lược một số thứ chính để bạn có thể làm nhanh gọn.

Link tài liệu hướng dẫn gốc: https://docs.oracle.com/en/java/javase/15/install/installation-jdk-microsoft-windows-platforms.html#GUID-DAF345BA-B3E7-4CF2-B87A-B6662D691840

Bạn nên chọn lựa phiên bản cài đặt mới nhất để có những thư viện & tính năng tốt nhất.

Cài đặt JDK

 1. Bạn nên xem qua yêu cầu của phiên bản mới: https://www.oracle.com/java/technologies/javase/products-doc-jdk15certconfig.html
  Phiên bản JDK hiện tại là 15.x. Phiên bản này yêu cầu hệ điều hành Windows 8.1 trở lên & phiên bản hệ điều hành 64bit. Bạn nào máy tính còn đang dùng Win7 thì có thể tìm phiên bản cũ hơn nhé.
 2. Vào trang download jdk: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html và bấm link JDK Download ở trang đó rồi tìm phiên bản phù hợp với hệ điều hành Windows của bạn và tải về.
  Bạn nên chọn phiên bản installer
  Windows x64 Installer 159.71 MB

  jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe

 3. Sau khi tải về xong bạn tiến hành chạy file exe vừa tải về cài đặt theo các hướng dẫn mặc định.
 4. Sau khi cài đặt xong bạn tìm trong thư mục C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath  xem có tồn tại thư mục như trong ảnh dưới đây hay không. Nếu có thì là mọi thứ đã hoàn thành.
  Thư mục biến môi trường JAVA

Thiết lập biến môi trường

Với phiên bản jdk 15 của oracle thì bạn cài xong là họ đã thiết lập sẵn cho bạn rồi (bước 4 ở trên)

Nếu chưa có thì bạn thực hiện thao tác:

 1. Bấm nút start của Windows (10) --> nhập chữ "advanced system" sẽ hiển thị  mục "view advanced system setting" ==> bạn chọn mục này và bấm  environment variables ->
 2. Tiếp đến chọn phần System variables (ở cửa sổ mới) --> tìm dòng có tên biến là "Path" --> bấm Edit ==> bấm New (ở cửa sổ mới) ==> nhập đường dẫn thư mục bin của jdk (nằm ở trong thư mục này C:\Program Files\Java)
  Đường dẫn thư mục bin của jdk
 3. Sau khi nhập xong bấm OK liên tục để đóng các cửa sổ lại. Xong bước này là thiết lập xong biến đường dẫn thư mục làm việc của java.

Chạy thử chương trình java

 1. Trong ổ đĩa C bạn tạo 1 thư mục chứa code làm việc với java
 2. Mở notepad soạn thảo 1 file code như dưới đây và lưu tên file HelloWorld.java, chú ý tên file phải chính xác chữ hoa-thường và phải trùng với tên class.
  public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args){
      System.out.println("Xin chao ban");
    }
  }
  
 3. Mở cửa sổ lệnh: Vào Start ==> bấm các phím CMD sẽ hiển thị mục chọn Command Prompt --> chọn chương trình này
 4. Dùng lệnh CD để vào thư mục chứa code java:  
  cd C:\tut\java

  Chú ý: C:\tut\java là thư mục trên máy của tui, còn máy của bạn đặt tên là gì thì bạn viết vào đó nhé.

 5. Chạy lệnh biên dịch file code java thành file class: 
  javac HelloWorld.java

   

 6. Chạy lệnh sau để thực thi chương trình
   

  java HelloWorld

  Chú ý không có đuôi gì nhé.

Cách chạy chương trình hello java

Bạn chạy được chương trình như trong ảnh là hoàn thành.