Cài đặt công cụ Android Studio

Code: Default | Auth: 03cd82

1. Cài đặt Android Studio

Công việc này cũng không có gì đặc biệt, bạn vào trang này https://developer.android.com/studio

Tải phiên bản phù hợp với máy tính của bạn về và bắt đầu cài đặt theo hướng dẫn mặc định.

Trường hợp báo lỗi không có JDK thì bạn tham khảo bài viết này /java-co-ban-19/cai-dat-moi-truong-lap-trinh-java-windows.14.html

Cơ bản là công cụ Android Studio đã giúp bạn cài đặt đầy đủ các thứ cần thiết, chỉ còn thiếu thư viện code nào cần dùng thì phụ thuộc vào project bạn tạo, lúc đó Android Studio sẽ giúp bạn tải về.

Bạn chú ý là khi viết code thì nên có kết nối Internet. Nếu không có thì sẽ có lúc không biên dịch được do code bạn sử dụng tới thư viện mà chưa có trên máy. 

2. Giao diện chương trình Android Studio

Bước 1 - android studio

 Bạn bấm vào Start .... để tạo mới một ứng dụng nhé, trong giao diện mới xuất hiện thì bạn chọn Empty Actiivty và bấm Next. Mặc định sẽ là loại ứng dụng dành cho Phone And Tablet nhé.

Tạo mới ứng dụng android

Giao diện tiếp theo bạn chọn như hướng dẫn trong ảnh

Tạo mới ứng dụng android step2

Giao diện ứng dụng như sau:

Giao diện ứng dụng android studio

Trên giao diện có nhiều thành phần khác, các thành phần đó sẽ dần dần được giới thiệu trong các bài viết tiếp theo bạn nhé.