Cách upload file lên host bằng Filezila Client

Code: Default | Auth: 03cd82

Bước 1: Tải file và cài đặt


- Tải Filezila Client tại địa chỉ https://filezilla-project.org/download.php ==> chọn phiên bản tải về cho phù hợp với hệ điều hành của bạn.

- Tiến hành cài đặt phần mềm theo các hướng dẫn mặc định nhé (bấm next đến khi finish)


Bước 2: Sau khi cài đặt xong bạn mở phần mềm lên và thực hiện các thao tác như trong ảnh dưới đây

.Chú ý thực hiện đúng thứ tự từng bước nhé. Bấm vào ảnh để xem ảnh to rõ hơn.

 

upload file lên host bằng phần mềm filezila client

Trong đó

- 1: Nhập địa chỉ host ftp của bạn. Địa chỉ lấy trên trang quản trị host hoặc do nhà cung cấp gửi cho bạn.
- 2: Nhập tên đăng nhập ftp host
- 3: Nhập password đăng nhập ftp host
- 4: Nhập cổng kết nối là mặc định là 21, bạn có thể bỏ trống ô này nhé. Nếu nhà cung cấp host cho bạn một con số khác thì bạn phải nhập số đó vào.
- 5: Bấm nút để kết nối

Các bước còn lại bạn xem trên hình.