Bắt đầu viết ứng dụng Android đơn giản

Code: Default | Auth: 03cd82

Bạn khởi động chương trình Android Studio lên và thực hiện theo các bước sau

1) Tạo mới project bằng cách bấm chọn Start a new Android Studio project

Bước 1 - android studio

2) Chọn Empty Activity với thể loại là Phone And Tablet và bấm Next để thiết lập thông tin

Tạo mới ứng dụng android

Giao diện tiếp theo bạn chọn như hướng dẫn trong ảnh

Tạo mới ứng dụng android step2

Các thành phần trên giao diện ứng dụng:

Giao diện ứng dụng android studio

Các thành phần trên giao diện ứng dụng android studio

Giao diện thiết kế layout cho activity

3) Viết text hiển thị lên giao diện: Bạn thao tác ở file activity_main.xml

Mặc định Android Studio tạo sẵn một TextView để hiển thị chữ "Hello World". Bạn có thể chuyển sang chế độ Soạn code và viết lại nội dung như sau

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_width="match_parent"
  android:orientation="vertical">

    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Chào mừng bạn đến với SNVN.NET"
      android:textColor="#4CAF50"
      android:textSize="30dp"
      android:gravity="center"
      android:layout_marginTop="30dp"
      />

    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="https://zezo.dev"
      android:gravity="center"
      android:layout_marginTop="10dp"
      />

</LinearLayout>

Bạn mới bắt đầu thì dùng LinearLayout cho dễ căn chỉnh các phần tử. Sau vài bài bạn quen về layout thì có thể sử dụng ContraintLayout theo mặc định của Android Studio tạo ra.

Sơ bộ cho bạn dễ hiểu LinearLayout là kiểu layout cho phép bạn sắp xếp thứ tự các phần tử trên giao diện theo một trật tự dọc hoặc ngang. Các phần tử sẽ tự động xếp cạnh nhau không đè lên nhau nên bạn dễ sắp xếp hơn. 

Trong layout trên có 2 TextView cái nào viết trước sẽ được hiển thị ở phía trên, cái nào viết sau sẽ ở phía dưới.

4) Chạy ứng dụng bạn thao tác như trong hình dưới đây


Chạy ứng dụng đầu tiên

Kết quả chạy ứng dụng như sau

Kết quả chạy ứng dụng đầu tiên